System Dinamika Technologies

Je možné proniknout do podstaty činnosti lidského organismu bez použití složitých a někdy až bolestivých diagnostických postupů? Ano, je. Činnost nejen všech orgánů, ale i lidského těla jako celku, závisí od určité dynamiky rytmů, v jejímž souladu pracuje celý organismus. Pokud se naučíme dešifrovat dynamiku těchto rytmů, naskytne se nám jedinečná možnost nahlédnout do nitra organismu člověka. Ze všech rytmů, které určují kvalitu života lidského organismu, nejvýznamnějším a nejinformativnějším je srdeční frekvence. Každá změna v rytmu práce srdce je odrazem změny v rytmu práce ostatních orgánů a regulačních systémů. Obrazně řečeno, práce srdce je zrcadlovým obrazem práce všech tělesných systémů.

Přístroj Dinamika je jednokanálové EKG, pomocí kterého měříme právě variabilitu srdečního rytmu. Využívá několika softwarů jako je Lotos - vyhodnocení stavu srdce, oběhového systému, vegetativního a centrálního nervového systému, prokazuje případné odchylky od normálu. Informuje nás o spotřebě energie organismu a díky zpětné vazbě i o využití samoregulace organismu. Onix - se zaměřením na celostní medicínu, TČM a Ajurvédu, vyhodnocuje auru, čakry, meridiány, komponuje zvukovou nahrávku pro relaxaci přímo pro klienta a generuje dotazník podle Ajurvédy a Lifeline.

Přístroj využívá nově vyvinutou informační technologii k analýze biorytmů tzv. fraktální analýzu a zcela nových poznatků v oblastech jako je genetika, biologie, fyziologie i klinická medicína.

Všechny negativní emoce vznikají kvůli poruše energetického sytému v těle.

Gary Craig