Oberon System Quantum

Oberon System Quantum patří v celostní a přírodní medicíně k naprosté světové špičce a je jedním z nejmodernějších přístrojů. Byl vyvinut ruským Institutem praktické psychofyziky v Omsku. Oberon byl vtvořen k tomu, aby zachytil změny ve strukturách organismu. Přístroj přenáší data telemetricky do počítače k nelineární analýze lidského těla. Oberon velmi citlivě vyhodnocuje na základě biorezonance nejrůznější zátěže v organismu, jak fyzického tak psychického charakteru. Přístroje, které pracují na bázi biorezonance, využívají možnosti zjištění různých elektromagnetických vln vysílaných z organismu, přičemž buňky různých tkání a orgánů vysílají specifická vlnění. A toto vlnění je u zdravého člověka jiné než u nemocného.dna-molecules

Po ukončení analýzy celkového zdravotního stavu je možné provést Oberonem tzv. Metaterapii. Tato úžasná metoda dokáže v těle obrátit patologické signály na fyziologické a tím aktivovat samouzdravovací proces tím, že dochází k harmonizaci elektromagnetického vlnění v těle. Metaterapie je naprosto neškodná a bezbolestná, jelikož pracuje pouze s
pacientovými vlastními signály.

den-mozku_new

V literatuře je uvedeno použití Oberonu bez vedlejších účinků, přesto by neměla být aplikována u pacientů s kardiostimulátory ani u těhotných žen. Přístroj je vhodný pro děti od 3 let.

Vždy je důležité při vyšetření nemít na sobě kovové předměty (hodinky, prsteny…) a u přístroje by neměl být mobilní telefon. Několik hodin před vyšetřením není vhodné pití alkoholických nápojů, či nápojů s obsahem kofeinu.

 

Cena vyšetření se pohybuje podle délky 600,- (cca 1 hodina), 1500,- (cca 2,5 hodiny).

Výstupy vyšetření jsou zaslány klientům emailem.

 

UPOZORNĚNÍ: Tato metoda nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, MRT a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy, charakterizující změny tkáně. Energeticko informační vyšetření a harmonizace na přístrojích nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

 

V přístroji jsou využity objevy jako NLS (Nikola Tesla), Rife generátor zvaný také Rife paprskomet (R. R. Rife) a EAV (Dr. Reinhard Voll). Oberon disponuje velmi obsáhlou databází sestavenou z poznatků čínské a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie, ale i klasické medicíny. Hlavní částí OBERONU jsou hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (převodníky) a hlavový laserový snímač, které mají za úkol snímání informací z nízkých magnetických polí mozkového centra. Tyto informace (signály) jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku. Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uloženými v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů a dokonce separátních enzymů a hormonů.

Přístroj se dá se skvěle využít při kontrole a testování účinků libovolné léčby, terapií, potravinových doplňků, bylin a léčiv prakticky všeho druhu.

Obrovskou výhodou OBERONu je možnost zjištění a upozornění na disharmonie a počátky patologických procesů v organismu několik let dopředu a tím zabránit jejich rozvinutí.

oberon-titanium

 

Základní vyšetření trvá v návaznosti na zdravotní stav či přání klienta 1 až 2,5 hodiny. První vyšetření bývá zpravidla delší a detailnější, zvláště u pokročilých problémů se zdravotním stavem. Tato doba zahrnuje také vyhodnocení výsledků terapeutem. Zjišťuje se zatížení organismu, např. přítomnost bakterií, virů, parazitů, překyselení organismu, přítomnost těžkých kovů, alergie, atd... Poradenství k naměřeným výsledkům, návrh terapií, způsobu stravování a doporučení vysoce kvalitních potravinových doplňků a bioinformačních preparátů dle individuálního zdravotního stavu klienta.

Jak vyšetření, tak biorezonanční harmonizace přístrojem jsou zcela bezbolestné. Klientovi se připne na ruku snímač s magnetickými induktory a přístroj započne testování. Poté se vyhodnotí výsledky a následně proběhne biorezonanční harmonizace organizmu (metaterapie).

ruce

 

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí - proti nemocem, o nichž vědí ještě míň - lidem o jejichž stavu nevědí vůbec nic.

Voltaire